Ado Vabbe nimelise kunstipreemia laureaadid on Peeter Krosmann ja Nadežda Tšernobai

Reedel, 18.detsembril anti Tartu kunstimajas Tartu kunsti aastanäituse avamisel üle Ado Vabbe nimeline kunstipreemia, mille pälvis kunstnikepaar Peeter Krosmann ja Nadežda Tšernobai 2015.aastal loodud sgrafiito “Aed” eest.

Ado Vabbe nimelise kunstipreemia andis laureaatidele üle Tartu linnapea Urmas Klaas.

Komisjoni sõnul Krosmanni ja Tšernobai laialdast meediatähelepanu saanud sgrafiito “Aed” Tartu Ülikooli kliinikumi õendusabihoones taasaktualiseeris suurepärase keskkonna ja motiivi valikuga ühe unustatud tehnika ning tõestas protsendiseaduse positiivset mõju Eesti monumentaalkunsti taaselustamisele. Ühtlasi soovis komisjon oma otsusega tunnustada mõlema kunstniku senist loomingut ning panust Tartu ning Eesti kunsti.

Lisaks laureaatidele tõstab komisjon esile maalikunstnik Külli Suitsot, kelle looming, olenemata sellest et ta elab ja töötab eemal nii Tartust kui Eestits, on jäänud jätkuvalt seotuks siinse kunstnikkonnaga ning kunstiteadlast Liisa Kaljulat, kelle kureeritud ülevaatenäitus “Tartu Sõpruskond ja Ülo Sooster” Kumu kunstimuuseumis panustas olulisel määral Tartu spetsiifilise, eneseteadliku kunstivälja olemuse laiemasse kunstiloolisse mõtestamisse ja tutvustamisse.

7-liikmelisse komisjoni kuulusid Tartu Kunstnike Liidu, Tartu Kunstimuuseumi, Tartu Kõrgema Kunstikooli, Tartu Ülikooli kunstide osakonna, Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajad.

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus visuaalse kunsti valdkonnas tegutsevale isikule või isikute rühmale, kelle loometöö on tähelepanuväärsel määral rikastanud Tartu kunstielu. Preemia määratakse kunstnikule, kunstiteadlasele või kuraatorile või nende rühmale eelnenud aastal valminud või esmakordselt avalikkusele esitletud professionaalselt kõrgetasemelise teose, teoste seeria, monograafia või kunstiprojekti eest. Erandina võidakse preemia määrata elutöö eest.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee