AS Papyruse sihtkapitali stipendiumikonkurss tähtajaga 20.mai 2011.a

Papyruse sihtkapitali stipendiumeid kokku summas 1000 eurot saavad taotleda disaini ja rakenduskunsti õppivate erialade noored  (disainõpinguid, graafiline disaini õpinguid, trükimeedia- ja meediadisainiõpinguid, fotograafia) erialade täiskoormusega  üliõpilased.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada: taotlus nimelise stipendiumi taotluse ankeedil elektroonselt,  väljavõte õppimistulemuste kohta  ja loetelu kunstialastest tegevustest (näitused, saavutused jm.)

Välja antakse üks 500 €urone  ja kaks 250 €urost stipendiumit.

Stipendiumi statuut.

Papyrus on Euroopa üks suurimaid paberi, pakenditoodete ja kulumaterjalide hulgimüüja.

 Info kultuurkapital@raad.tartu.ee või tel 744 1500.