EMT-Elioni stipendiumid 2012

15.märtsil 2012.a. kell 14 antakse Tartu Ülikooli karjääripäeval matemaatika-informaatikateaduskonna õppehoones aadressil J. Liivi 2, Tartu üle EMT-Elioni sihtkapitali stipendiumid Tiina Turbanile ja Tauno Metsalule.

Stipendiumid annab annab üle Elioni arendusjuht Andrus Novoseltsev.

Tiina Turban õpib Tartu Ülikoolis bakalaureuse õppe 3.aastal informaatika õppekaval. Tiina ütleb, et Eesti IT viimiseks maailmakaardile üks sammudest võiks olla noorte seas infotehnoloogiaga tegelemise populariseerimine. Nii on ta osalenud ise keskkooliajal kui hiljem  nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel olümpiaadidel ja ainevõistlustel. Koolides õpetatakse programmeerimist vähe ning tihti arvutiõpetajad algoritme ja andmestruktuure õpetajad ei käsitle.  Stipendiumi kaasabil tahab Tiina end täiendada Trondheimis Norra Teadus- ja Tehnoloogiaülikoolis, et laiendada teadmisi krüptograafiast, saada uusi ideid, mida kodumaal ellu viia.

Tauno Metsalu on Tartu Ülikooli doktorant ja lõpetas varem matemaatilise statistika eriala magistriõppe cum laude.  Tauno tegeles magistrantuuri ajal interdistsiplinaarse erialaga bioinformaatika, mis on segu bioloogiast, statistikast ja informaatikast. Ta on veendunud, et tulevikus on interdistsiplinaarsus veelgi tähtsamal kohal kui praegu. Doktorantuuri ajal tegeleb Tauno üle-euroopalise ravimiuuringute konsortsiumi PREDECT töös, mis on Euroopas vähiravimite väljatöötamisel oluline projekt. Tauno osa on kanda koos eestipoolse juhtgrupiga selles IT valdkonna edu geneetikas. Stipendiumi kaasabil saab Tauno rahastada oma doktoriõpinguid ja finantseerida välissõite.

EMT-Elioni sihtkapitali stipendiumikonkursile laekus 8 taotlust.  

Komisjon töötas 4-liikmelises koosseisus:  EMT esindajana töötas komisjonis Eneken Jalast, Elioni esindaja oli komisjonis Andrus Novoseltsev, Tartu Ülikooli esindaja  arvutiteaduse instituudi professor Eero Vainikko  ja Tartu Kultuurkapitali esindajana Eesti Maaülikooli õppeprorektor Jüri Lehtsaar.