Herbert Kuurme mälestusfondi konkurss

15.juuniks ootab Tartu Kultuurkapital H. Kuurme mälestusfondi stipendiumile taotlusi ülikoolide usuteaduskondade üliõpilastelt või usuteaduskondade lõpetajatelt, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna kohaliku kirikukoguduse tegevuses vähemalt 2–3 aastat. Heaks eelduseks on osata koguduses ja kogukonnas ära kuulata inimesi, olla hea suhtleja ning tegelda enesetäiendamisega.

Stipendiumile kandideerimiseks

tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu  http://www.kultuurkapital.ee/ankeet_nst.php 

koos CV ja lühiesseega 0,5 lk. „Minu osa koguduses ja kogukonnas“.

Stipendiumi suurus 5 000 krooni ja see antakse üle 12 juulil Põltsamaa kirikus. 13.juulil on Herbert Kuurme 98.sünniaastapäev.

Info vajadusel mälestusfondi haldajalt Tartu Kultuurkapitalilt tel 744 1500.