Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumi pälvis Anna-Helena Purre

17.aprillil anti Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul üle Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendium, mille käesoleval aastal pälvis Tallinna Ülikooli ökoloogia eriala doktorant Anna-Helena Purre.

Sihtkapitali stipendiumikomisjon kaasatud ekspertidega otsustas 1000-eurose stipendiumi määrata Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi ökoloogia õppekava doktoriõppes õppivale Anna-Helena Purrele. Stipendiumi eesmärk on toetada saaja teadusliku uurimistöö läbiviimist.

Anna-Helena Purre teadustöö analüüsib süsinikuvoogude ning taimkatte seoseid taastuvatel freesväljadel. 2016.aasta kasvuperioodil (aprill-november) plaanib Purre läbi viia süsinikdioksiidi mõõtmised Hara, Viru ning Seli freesväljadel.

Stipendiumi saaja sõnul on Eestis turbaaladega seotud süsinikuvood tööstuse järel teisel kohal ning olulised süsinikdioksiidi õhku paiskajad on just freesturbaväljad. Euroopa Liidu märgalade poliitika tõttu on oluline freesväljade taastamine ning antud aladel taimkatte ning süsinikuvoogude vaheliste seoste kindlaks tegemine.

Sihtkapitali nõukogu: asutaja Karin Punning, Eesti Geograafia Seltsi (EGS) president Mihkel Kangur ja Eesti Põllumajandusülikooli õppeprorektor Paavo Kaimre.

Ekspertkomisjon: Tallinna Ülikoolist EGS asepresident Liisa Puusepp, Tartu Ülikoolist EGS juhatuse liige Taavi Pae, Tallinna Ülikoolist EGS juhatuse liige Anu Printsmann, Tallinna Tehnikaülikoolist Tiiu Alliksaar ja Eesti Maaülikoolist Kati Orru.

Jaan Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele. Stipendiumile said kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee