Jätkub konkurss kirjandusauhinnale ”Esimene samm”

Auhinnale oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on 2007. aasta jooksul trükiajakirjanduses avaldatud.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad.

Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada:

* vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega;

* koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega (paberkandjal).

Vajalikud materjalid saata või tuua Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu, 51014) Märgusõna: “konkurss Esimene samm” all.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. aprill 2008. Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline ekspertžürii koosseisus žüriisse kuuluvad Kultuuriministeeriumi kirjandusnõunik Krista Ojasaar, kirjanik Hannes Varblane, Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esimees, kirjanik ja literaat Berk Vaher, Eesti Kirjanduse Seltsi teadussekretär Marja Unt ning auhinna 2007. aasta laureaat Anti Saar.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle Tartus rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista raames. Festival toimub 8.-11.05.2008.

Auhinnafond on 7000 krooni.