Koolinoorte Arengu Fondi asutamine

Koolinoorte Arengu Fondi asutamine

Tartu Kultuurkapitali juurde loodi Koolinoorte Arengu Fond, mille asutajaks oli Tartu Hansa Rotary Klubi.

Fond asutati põhikooli ja gümnaasiumi noorte jaoks, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks. Stipendiumit võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika jm. muretsemiseks, kontsertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest, õpilasvahetustest jm. osavõtuks. Taotleda saab 10-19.aastastele koolinoortele, kas noorte endi poolt, nende vanemad või hooldajad, õpetajad, treenerid jt. noorte tegevuste ja huvialadega seotud isikud. Esimene taotluste esitamise tähtaeg on 30.jaanuar 2006.aasta.

Tartu Hansa Rotary Klubi on asutatud ettevõtlike naiste poolt 2004.aastal ja motoks on: “Võti heaoluühiskonda peitub meis endis”.

Koolinoorte Arengu Fond on Tartu Kultuurkapitali juurde asutatav 17 allfond. Tartu Kultuurkapital töötab avalikes huvides, seega on antavad toetused saajale ja andjale maksuvabad. Annetusi saavad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.