O.Tauri sihtkapitali konkurss 2011

1.juuniks 2011.a. ootame taotlusi Otto Tauri nimelisele stipendiumile 235 eurot.

Stipendiumit saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus, väljavõte õppetulemustest, stipendiumi kasutamise eesmärk, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Stipendium antakse välja kord aastas enim silmapaistnud Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala õpilasele.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu nimelise stipendiumi ankeedil.

Info kultuurkapital@raad.tartu.ee