Õpetajate preemiate konkurss 2009

Õpetajate preemiad

Tartu linn soovib tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid. Stipendiaatideks võivad saada Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja konkursi 140 000 kroonile, millest antakse välja kaks aastapreemiat a’ 35 000 krooni ja viis õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 14 000 krooni.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15.september.

Statuut

Taotlusvorm: icon Õpetaja taotlusblankett

Stipendiumid antakse üle õpetajate päeva üritusel 1.oktoobril 2009.a Tartu Raekoja saalis