Agenda 21 sihtkapital

Tartu Agenda 21 sihtkapital on asutatud Tartu Linna poolt 28. septembril 2000. aastal eesmärgiga innustada ja toetada kooliõpilaste jätkuvat tegutsemist sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonda puudutavates valdkondades.

Agenda 21 sihtkapitali statuut

1. Tartu Agenda 21 sihtkapital moodustub Tartu linna sihtfinantseeringust 100 000 krooni, mille põhiosa 80837,50 krooni on Läänemere Linnade Liidu Keskkonnakomisjoni poolt Tartu linnale Tartu Agenda 21 koostamise eest määratud Parima Keskkonnapraktika Auhinnaraha.

2. Tartu Agenda 21 sihtkapitali loomise eesmärgiks on innustada Tartu linna kooliõpilase jätkuvalt tegutsema sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonna puudutavate küsimustega.

3. Agenda stipendium määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega igal aastal.

4. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Agenda stipendiumi taotlemiseks võttes aluseks käesolevas statuudi punktides 5-10 sätestatud tingimused.

5. Stipendium määratakse kahes vanuserühmas: I-VIII ning IX-XII klassi õpilastele või õpilaste grupile.

6. Stipendiumi võib taotleda järgmistes kategooriates:

Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamine, vormistamine või esitlemine;
Praktiline tegevus Tartu keskkonna parandamiseks keskkonnateaduslikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide teadvustamine meedias.

7. Stipendiumi taotlemise õigus on õpilastel, õpilaste gruppidel ja õpetajatel-juhendajatel.

8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • Avaldus vormikohasel blanketil;
  • Ülevaade senisest tegevusest punktis 6 toodud valdkondades;
  • Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus;
  • Õpetaja/juhendaja hinnang stipendiumi taotlejale.

9. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

10. Stipendium määratakse Tartu Agenda 21 sihtkapitali krediidiasutuse deposiiditulu arvelt kord aastas.

11. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital esitab aruanded Tartu Agenda 21 sihtkapitali käsutamisest ja kasutamisest.

Stipendiaadid:

2014

stipendiumi välja ei antud

2013

Kadri Lillele 175 eurot keskkonnasõbraliku tegevuse tõhustamiseks õppeprogrammi “Säästlik kool” läbiviimiseks Veeriku koolis.

2012 (stipendiumid kogusummas 300 eurot)

Tartu Kunstigümnaasiumi õpetajale Paul Kunmanile stipendium 160 eurot karikatuurivõistluse “Mida naerad koolijüts? Reisimine” kogumiku trükkimiseks
Tartu Veeriku Koolile stipendium 140 eurot projekti “Keskkonnateadlikkus läbi praktilise õppe” läbiviimiseks

2011 (stipendiumid a’125 eurot, summa 250 eurot)

Tartu Kunstigümnaasium kariaktuurivõistlus “Mida naerad koolijüts?” teema “Ehitus”, õp. Paul Kunman
Tartu Veeriku Kooli looduslaager

2010 (stipendiumid kogusummas 20 000 krooni)

Hugo Treffneri Gümnaasiumi roheliste töögrupp;
Tartu Veeriku Kool looduse- ja keskkonna klassid;
Tartu Vene Lütseum
Tartu Erahariduse Edendamise Selts kooliõue taimestamiseks

2009 stipendiumeid välja ei antud

2008

Kirsi Kriit ja Janne Mai Liias, Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimustöö jätkamiseks, vormistamiseks  ja praktiliseks tegevuseks. Tartu keskkonna parandamiseks ja keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide teadvustamiseks meedias.

2007

Tartu Karlova Gümnaasiumi õpilased Ragnar Kekkonen ja Toomas Kespre viktoriini ja orienteerumine vabas õhus korraldamiseks;
Tartu Kunstigümnaasiumi kooliõpilaste karikatuurivõistluse korraldamine teemal “Looriigis”.
Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Kirsi Kriit ja Janne-Mai Liias fotokonkursi “Kodulinna head ja vead” korrladamiseks 4000 krooni.
Eva-Liisa Orula Lille 10 pargis puude ning põõsaste õppimiseks vajalike siltide valmistamine ja paigaldamine.

2006

Tartu Kunstigümnaasium, õp. Paul Kunman karikatuurivõistluse korraldamiseks teemal “Prügi”;
Tartu Keskkonnahariduse Keskuse projektile “Linnalapsed linnametsa”;
Tartu Loodusmaja projektile “Õpilaskonverentside kogumikud” väljaandmiseks;
Rasmus Koorits, Tartu Kivilinna Gümnaasiumi õpilane, projektile “Tahma kontsentratsioon Tartu linna õhus”.

2005

Tartu Kunstigümnaasium, õp. Paul Kunman karikatuurivõistluse korraldamine teemal “Mets”;
Allan Kahar Tartu linna keskkonnaalase filmi lõpetamiseks;
Tartu Loodusmaja projekt “Parkide vaatlemine”.

2004

Keskkonnaklubi Scarabeus, Kivilinna Gümnaasium projekt “Tartu vee- ja keskkonnaseisundi uurimine”;
Allan Põder H.Treffneri Gümnaasiumi õpilane;
Veeriku kool, õp. Tiiu Salu “Tartu keskkonna parandamine, linnupesakastide tegemine poistega”;
Kunstigümnaasium, Paul Kunman “Linnupesakastide tegemine”;
H.Masingu kool, Katrin Olt “Keskkonnasäästliku kooli kujundamine”.

2003

Descartesi Lütseumi projekt “Sinasõprus ümbruskonnaga”.