HANZA MECHANICS TARTU FOND

HANZA Mechanics Tartu on metallitööstusettevõte, mis kuulub kiirelt arenevasse rahvusvahelisse HANZA gruppi, kelle tehased asuvad Eestis, Rootsis, Soomes, Poolas, Tšehhis, Saksamaal ja Hiinas. Ettevõtte juured ulatuvad tagasi aastasse 1907. HANZA Mechanics on spetsialiseerunud mehaanika, kooste ja tarneahela terviklahendustele. Tartu tehastes töötab ligi 500 inimest.

HANZA Mechanics Tartu Fond on loodud aitamaks kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ja tehnikavaldkonna erialade populariseerimisele. Fond on loodud AS HANZA Mechanics Tartu poolt.

Fond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele kasutades märgusõna „HANZA MECHANICS“.

Fondi vahenditest antakse välja stipendiume vastavalt konkreetse stipendiumifondi statuudis sätestatud eesmärkidele ja tingimustele.

 

HANZA MECHANICS TARTU FONDI STIPENDIUMI STATUUT

 1. AS HANZA Mechanics Tartu stipendium on asutatud, et aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ja tehnikavaldkonna erialade populariseerimiseks. Stipendiumi rahastab AS HANZA Mechanics Tartu.
 2. Stipendiumi suurus on 100,00 eurot kuus õpilase kohta ja arvestatakse õpilasele valituks osutumisel alates õppeaasta algusest tagasiulatuvalt peale seda, kui ettevõtte praktikast on möödunud vähemalt 14 päeva. Ühel õppeaastal väljastatakse kokku maksimaalselt 5 stipendiumi.
 3. Stipendium makstakse välja igakuise maksena stipendiumi saaja isiklikule kontole kuni õppeaasta lõpuni. Stipendiumi maksmine katkestatakse, kui stipendiaat ei täida punktis 4 sätestatud tingimusi.
 4. Stipendiumile võib kandideerida CNC metallpinkide operaatori, keevituse- ja metallitööde, metallitoodete koostaja, mehhatroonika, sisetööde elektriku ja laotöö spetsialisti eriala õppekava õpilane loetletud tingimustel:
  • sooritab käesoleva õppeaasta praktika AS- s HANZA Mechanics Tartu ning ei ole samal ajal ühegi teise ettevõtte töötaja,
  • ühe praktikaosa pikkus ei tohi olla lühem, kui 2 nädalat,
  • on õppeaasta lõpuni stipendiumi maksmise eelduseks olnud eriala õpilasena kooli nimekirjas,
  • ei oma õppevõlgnevusi erialaainetes.
 5. Stipendiumile kandideerimise võimalus kuulutatakse välja avalikult õppeaasta alguses VOCO, AS HANZA Mechanics Tartu ja Tartu Kultuurkapitali infokanalites.
 6. Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane vabas vormis stipendiumitaotluse fondile Tartu Kultuurkapital. Taotluse saab esitada, kui praktika algusest HANZA Mechanics AS on möödunud vähemalt kaks nädalat.
 7. Stipendiumi määramisel õpilasele arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase motiveeritust ja huvi oma õppevaldkonna vastu. Kandidaadi edukas osalemine erialasel õppepraktikal AS HANZA Mechanics Tartu, esinemine erialasel kutsevõistlusel, konkursil jne on stipendiumi määramise otsustamisel toetav argument
 8. Stipendiumikomisjoni kuulub vähemalt kolm liiget, kellest vähemalt üks on ettevõtte esindaja. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt nelja nädala jooksul pärast taotluse esitamist.