HANZA MECHANICS TARTU FOND

HANZA Mechanics Tartu Fond on loodud aitamaks kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ja tehnikavaldkonna erialade populariseerimisele. Fond on loodud AS HANZA Mechanics Tartu poolt.

Fond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi ja toetusi saab kanda Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital arveldusarve kontodele kasutades märgusõna „HANZA MECHANICS“.

Fondi vahenditest antakse välja stipendiume vastavalt konkreetse stipendiumifondi statuudis sätestatud eesmärkidele ja tingimustele.

HANZA MECHANICS TARTU FONDI STIPENDIUMI STATUUT

 1. AS HANZA Mechanics Tartu stipendium on asutatud aitamaks kaasa kutseõppe edendamisele Tartus ning tehnikavaldkonna erialade populariseerimisele. Stipendiumi rahastab AS HANZA Mechanics Tartu.
 2. Stipendiumi suurus on 50,00 eurot kuus ja arvestatakse õpilasele valituks osutumisel alates erialapraktika algusest.
 3. Stipendium makstakse välja igakuise maksena stipendiumi saaja isiklikule kontole kuni õppeaasta lõpuni. Stipendiumi maksmine katkestatakse, kui stipendiaat ei täida punktis 4 sätestatud tingimusi.
 4. Stipendiumile võib kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika ja treiali erialade  kutse-  või kutsekeskhariduse õppekava 2. ja 3. kursuse õpilane loetletud tingimustel:
  • sooritab käesoleva õppeaasta praktika minimaalselt 80% ulatuses ettevõttes AS HANZA Mechanics Tartu;
  • ühe praktikaosa pikkus ei tohi olla lühem, kui 2 nädalat;
  • on õppeaasta lõpuni stipendiumi maksmise eelduseks olnud eriala õpilasena kooli nimekirjas;
  • ei oma õppevõlgnevusi erialaainetes.
 5. Stipendiumile kandideerimise võimalus kuulutatakse välja avalikult  Tartu KHK, AS HANZA Mechanics Tartu ja Tartu Kultuurkapitali infokanalites.
 6. Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane vabas vormis stipendiumitaotluse Tartu Kultuurkapitalile. Taotluse saab esitada, kui praktika algusest AS-is HANZA Mechanics Tartu on möödunud vähemalt kaks nädalat.
 7. Stipendiumi määramisel õpilasele arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase motiveeritust ja huvi oma õppevaldkonna vastu. Kandidaadi edukas osalemine erialasel õppepraktikal AS-is HANZA Mechanics Tartu, esinemine erialasel kutsevõistlusel, konkursil jne on stipendiumi määramise otsustamisel toetav argument.
 8. Stipendiumikomisjoni kuulub vähemalt kolm liiget, kellest vähemalt üks on ettevõtte esindaja. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotlusperioodi lõppu.