Tartu Hansa Rotary klubi koolinoorte arengu fondist on konkursil 30 000 krooni

Stipendiumi saab taotleda 10-24 aastastele noortele, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks,  kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Stipendiumit võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika muretsemiseks; kontsertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest jne.  osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks.

Stipendiumi võivad taotleda  õpilased, nende vanemad, õpetajad, huvijuhid, treenerid, huvikoolide ja ringide juhid jne.

Esitada tuleb avaldus nimelise taotluse ankeedil, lisades pere suuruse ja laste arvu, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega, lühike kirjeldus senistest tulemustest ja tulevikuks seatud eesmärkidest.

 Välja antakse 30 000 krooni ja taotluste esitamise tähtaeg  1.veebruar 2010.a.

 Statuut ja muu info