Tartu Kultuurkapital kuulutab välja AS Linnaehituse stipendiumikonkursi

AS LINNAEHITUSE SIHTSTIPENDIUM

AS Linnaehituse stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu Kõrgema Kunstikooli maaliosakonna 3. ja 4. kursuse üliõpilased.
Stipendiumi eesmärk on tunnustada maaliosakonna üliõpilast, kellel on head  õppetulemused ning kes tegutseb erialaselt ka väljaspool õppetegevust.

Välja antakse üks 1000 euro suurune stipendium.

Kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis kirjalik avaldus, motivatsioonikiri, paberkandjal portfoolio ning väljavõte õpinguraamatust Tartu Kõrgema Kunstikooli kantseleisse hiljemalt 12. novembril kell 17.00.