Tartu linna ja maakonna koolilõpetaja stipendiumi vormistamine

Tartu linna ja maakonna kuld- ja hõbemedaliga ning kiitusega gümnaasiumilõpetajad, samuti Tartu Kutsehariduskeskuse kiitusega lõpetajad saavad lepingut sõlmida Tartu Kultuurkapitali büroos 30.juunist kuni 9.juulini igal tööpäeval kell 9-12 ja 13-16.

Kaasas peavad olema isikut tõendav dokument, lõputunnistus ja arvelduskonto number.

Lepingut võib tulla sõlmima ka saaja esindaja koos saaja lõputunnistusega.

Samuti on võimalik sõlmida lepingut elektroonselt digiallkirjastades. Selleks saata e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee skaneeritud lõputunnistus koos saaja arvelduskonto numbri ja kontaktaadressiga.

Stipendiumi saajal, kellel ei ole 9.juulini võimalik büroosse lepingut sõlmima tulla, saab seda teha peale 15.augustit.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee