Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufondi teadustööstipendiumi pälvis dr Helgi Padari

Tartu Ülikooli Arengufondist anti välja teadustööstipendium.

Arengufondi teadustööstipendium määratakse ühele Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames toimuval õppejõudude ja teadurite teaduskonverentsil esitatavale kliinilise suunitlusega teadustöö autorile või autorite kollektiivile.

Käesoleval aastal pälvis 500-eurose stipendiumi autorite kollektiiv koosseisus Helgi Padari, Tuuli Metsvaht, Eva Germovsek, Charlotte I. Barker,Mari-Liis Ilmoja, Karin Kipper, Koit Herodes, Joseph Standing, Kersti Oselin ja Irja Lember teadustöö  „Penitsillin G farmakokineetika (FK) vastsündinutel esimesel elunädalal“ eest.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee