Zonta Klubi õpetaja stipendiumi saab Reet Tallo

Tartu Kultuurkapitali poolt välja kuulutatud Tartu Zonta Klubi õpetaja stipendiumi taotluste läbivaatamine toimus 19.septembril Tartu Kultuurkapitalis. Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisõpetajat Tartu linnas või maakonnas. Stipendiumi saajaks on õpetaja, kes suudab ja teeb rohkem kui nõuab igapäevatöö.

Stipendiumile esitati neli taotlust. Komisjoni ettepanekul saab stipendiumi Tartu Veeriku Kooli kunsti- ja tütarlaste käsitööõpetuse õpetaja Reet Tallo.

Õpilased on iseloomustanud õpetajat, kes on alati mõistev ja abivalmis, kelle poole võib oma muredega pöörduda ja kes alati püüab leida lahendusi. Reet Tallo tegutseb vaikselt ja tagasihoidlikult, suurepärase tulemuse puhul püüab ta ikka varju jääda ning ütleb, et see kõik on ju nii loomulik!

Reet Tallo kanditatuuri esitasid konkursile Veeriku Kooli hooldekogu õpetajate ja juhtkonna poolt. Stipendiumi suurus on 10 000 krooni.

Komisjon töötas neljaliikmelises koosseisus: Zonta Klubi esindajad Maire Breede, Carine Gross ja Katrin Lember ning Tartu Kultuurkapitali esindas nõukogu liige Krista Piirimäe.

 

Stipendium antakse üle õpetajate päevale pühendatud aktusel 26.septembril 2007. a. Vanemuise teatrimajas.