01.aprillini saab esitada taotlusi I poolaasta stipendiumikonkursile

01.aprillini saab esitada taotlusi Tartu Kultuurkapitali I poolaasta stipendiumikonkursile.

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi isikute loomingulise tegevuse toetuseks ja kultuuriprojektide läbiviimiseks kevad-suvisel perioodil. Projektid peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud.

Taotlusi saab esitada seitsmesse valdkonda: helikunst, näitekunst, rahvakultuur, kirjandus ja kirjastamine, kujutav ja rakenduskunst, haridus ja teadus ning kehakultuur ja sport. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 01.aprill k.a.

Stipendiumifondi suurus on 45 270 eurot. Stipendiumikonkurssi rahastab Tartu linn.

Täiendatud on poolaasta stipendiumi taotlemise ja taotluste menetlemise korda. Vaata SIIT.

Taotlusi võetakse vastu elektroonselt kui ka paberkandjal. Taotlusvormid SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee