Meist

Üldinfo

SA Tartu Kultuurkapital

Aadress: Raekoja plats 12, 51004
Telefon: (+372) 504 9654

e-post: info@kultuurkapital.ee
http://www.kultuurkapital.ee

Reg. nr. 90001291
TP kood 446302

Büroo vastuvõtuajad: esmaspäev kell 9-12 ja neljapäev kell 13-17
Vajalik eelregistreerimine tel:  (+372) 504 9654

Tartu Kultuurkapitali LOGO pdf-formaadis asub SIIN.

Soovi korral saad toetada allfonde rahaliselt. Annetuse saaja on SA Tartu Kultuurkapital. Ülekande selgitusse lisada allfondi nimi või märgusõna ja füüsilisest isikust annetaja korral tema isikukood.

SA Tartu Kultuurkapital arveldusarved on järgmised:

Swedbank 221011379347
IBAN: EE092200221011379347, SWIFT: HABAEE2X

SEB Pank 10102052050006
IBAN: EE251010102052050006, SWIFT: EEUHEE2X

LHV Pank
IBAN: EE537700771000654154, SWIFT: LHVBEE22

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital missiooniks on Tartu-kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine kogukonna huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamisega.

Stipendiumidega toetatakse üksikisikute õppe- ja teadustööd ning loomingulist- ja sporditegevust. Samuti toetatakse juriidiliste isikute poolt algatatud kultuuri- ja spordiprojekte.

Stipendiumi definitsioon vastavalt Tulumaksuseaduse §19 punktile 7 on järgmine:

STIPENDIUM on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Enamik heategevuse väljakujunenud praktikatest käib ühel alljärgnevatest viisidest:

  • Ettevõtja poolt rahastatav allfond. Statuudis määratletud korrale toimiv pikaajaline toetusprogramm, mille ettevõte loeb juba tegutseva heategevusfondi juurde (näiteks Tartu Kultuurkapital). Eelises on võimalus rakendada maksusoodustusi ning osta mittetulundusühingult sisse heategevusega seotud teenused (kapitali haldamine, stipendiumikonkursside korraldamine, komisjonide kokkukutsumine, otsustusprotsessi juhtimine ning avalikkuse teavitamine), deklareeritakse iga-aastaselt maksuametile kui maksustamisest mahaarvatav heategevus;
  • Ettevõtja poolt rahastatav sihtotstarbeline projektitoetus. Toetuslepingu kohaselt toimiv pikaajaline ühekordne toetusprogramm õppetöö või teadustöö eest, või näit. linna uute skulptuuride rajamise või koolide abistamine või muu materiaalse või immateriaalse väärtuse parendamiseks, mille haldamiseks sõlmib ettevõte kolmepoolse lepingu projekti koordinaatori (heategevusega seotud mittetulundusühing) ning toetuse saaja vahel, mis deklareeritakse iga-aastaselt maksuametile kui maksustamisest mahaarvatav heategevus;
  • Heategevusprogramm. Ettevõtte poolt hallatav, kontrollitav ja rahastatav programm, mida ning mida juhib ettevõtte enese turundusosakond;
    Sponsorleping. Lepingus sätestatakse, kuidas ja millises mahus toetuse saaja rakendab kokkulepitud tegevusi ning kuidas ta ettevõtet oma tegevuses reklaamib ja esile tõstab. Toetajaettevõtte jaoks on siin tegemist ettevõtlusega seotud reklaami kuludega;