Annetused

ANNETADA SAAB:

Makse saaja on SA Tartu Kultuurkapital

Selgitusse märkida märgusõna või allfondi nimi, mille toetuseks soovitakse annetada ning samuti annetaja isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks.

SEB Pank arveldusarve nr EE2510 101020 5205 0006
Swedpank arveldusarve nr EE092200 2210 1137 9347
LHV Pank arveldusarve nr EE537700771000654154

 

Suur tänu kõigile, kes leiavad tahet ja rahalisi ressursse Eesti ja Tartu linna elu- ja kultuurikeskkonna parandamiseks ning kujundamiseks!

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital on kantud nende mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kellele tehtud annetusi ei maksustata tulumaksuga teatud piirmäärades.

See tähendab, et Eesti Vabariigis registreeritud firmad saavad meile vastavalt TuMSle tulumaksuvabalt teha annetusi 3% ulatuses nende poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või siis kuni 10% ulatuses viimase majandusaasta kasumist.

Üksikisik saab teha meile tulumaksuvabu annetusi 5% ulatuses oma aastatulust.

2000. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus korra, mille alusel toimub stipendiumide tulumaksust vabastamine.

Tingimused on:

1) Stipendiumi maksja kuulumine eespool mainitud Vabariigi Valitsuse nimekirja;
2) Stipendiumide maksmine peab olema organisatsiooni põhikirjaline tegevus;
3) Stipendiumide taotlemine ja määramine peab toimuma avaliku konkursi korras;
4) Stipendiumit ei tohi saada ei sihtasutuse töötajad ega ka nõukogu liikmed.

Tartu Kultuurkapitali stipendiumid vastavad esitatud tingimustele ja on seetõttu vabastatud nii tulu- kui ka sotsiaalmaksust.

Suurannetaja:

Austraalias elav väliseestlane VILHELM FISCHMANN on aastatel 1995-2002 Tartu kultuuri toetuseks annetanud 7 miljonit eesti krooni.