Konkursikalender

Nimeliste stipendiumide ja nimeliste allfondide konkursid 2019

* konkursi viib läbi allfond

Fond / stipendiumEesmärkKonkursi tähtaegRahalise fondi suurus
Juta Musta mälestusstipendium

Stipendiumi eesmärk on innustada õpilasi tegelema uurimistööga, mis käsitleb Tori ümbruskonna (endise Tori kohelkonna) ajalugu, loodust või kultuurilugu.

20.02.2019
Talent Plastics Tartu AS stipendium

Toetada Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna õpilase õpinguid

10.03.20191000€
Laste ande arengu fond

Toetada alla 18-aastaste laste ja noorte huvitegevust

17.03.2019350€
Vilhelm Fischmanni sihtkapital

Toetada arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordi valdkonnas tegutsevaid isikuid

17.03.2019440€
AS Pristis koolinoorte turvalise arengu sihtkapital

Toetada laste ja noorte huvitegevust

17.03.2019400€
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital

Toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, EAÜS tegevusse või Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arengusse

13.03.2019600€
Jaan-Mati Punningu sihtkapital

Toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrantide, doktorantide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist

13.03.20191000€
Jüri Kärneri mälestusfond

Toetada Tartu Ülikooli õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivate üliõpilaste õpinguid

15.03.20194000€
Prima Vista fond

Tunnustada eelmisel kalendriaastal trükiajakirjanduses avaldatud parima ilukirjandusliku debüütteksti autorit: kirjandusauhind „Esimene samm“ *

30.03.2019444€
JCI Toomemäe laste ande arengu stipendium

Toetada kuni 18-aastaste Tartu ja Tartumaa laste ja noorte huvitegevust

23.04.20191885€
Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond

Tunnustada silmapaistvat Eesti artsiteadlast, ajakirjas „Eesti Arst“ ilmunud parima uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhu kirjeldava artikli põhiautorit, parimat arst-õppejõudu ja hambaarst-õppejõudu *

20.04.20197900€
Neinar Seli sihtkapital meditsiini valdkond

Tunnustada parimate avaldatud meditsiiniliste teaduspublikatsioonide autoreid*

20.04.20196000€
Jüri Uppini sihtkapital

Toetada lõõtspillimängijaid ja lõõtspillimuusika edendajaid

01.06.2019500€
Herbert Kuurme mälestusfond

Toetada ülikoolide usuteaduskondade üliõpilaste  või usuteaduskondade lõpetajate õpinguid ja enesetäiendamist

01.06.2019650€
Eesti Lennuakadeemia fond

Toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õpinguid

  • Lennuliiklusteeninduse AS stipendium
  • Fort Aero AS stipendium
  • AS Tallinn Airport GH stipendium
01.06.20193540€
Otto Tauri sihtkapital

Toetada Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilase õpinguid

01.06.2019500€
Talent Plastics Tartu AS stipendium

Toetada Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna õpilase õpinguid

23.09.20191000€
Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond

Tunnustada kliinilise suunitlusega teadustöö autorit või autorite kollektiivi*

01.10.2019500€
Vaike Uibopuu sihtkapital

Toetada püsivalt tegutseva Lõuna-Eesti naiskoori dirigendi loomingulist tegevust

01.10.2019350€
Zonta Tartu klubi fond

Toetada lähisuhtevägivallaga tegeleva naissoost isiku enesetäiendamist ja/või õpinguid

15.10.2019800€
Eesti Lennuakadeemia fond

Toetada Eesti Lennuakadeemia üliõpilaste õpinguid

  • Lennuliiklusteeninduse AS stipendium
  • Fort Aero AS stipendium
  • AS Tallinna Lennujaam stipendium
01.11.20194180€
Ene Mihkelsoni fondi stipendiumid

Toetada Ene Mihkelsoni loomigu uurimist.

05.12.20191400€
Neinar Seli sihtkapital spordi valdkond

Toetada isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist

25.11.20195000€
Ago Russaku sihtkapital

Toetada H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klaveriosakonna õpilast*

01.12.2019150€
Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond

Tunnustada 2017.aastal doktoritöö kaitsnud Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajaid *

01.12.2019a´1300€
Hotell London sihtkapital

Toetada Vanemuise teatri loomingulise töötaja enesetäiendamist Suurbritannias Londonis*

jaan-detsa´1500€
Vanemuise fond

Toetada Vanemuise teatri loomingulisi isikuid *

jaan-dets15000€
Poolaastakonkurss

Toetada isikute loome-, haridus-, teadus- ja sporditegevuseks ning kultuuriürituste läbiviimise toetuste saamiseks.

30.09.201939480€