Annetused 2005

ANNETAJA

ANNETUSE EESMÄRK

SUMMA (kroonides, kui pole märgitud teisiti)

Tarmetec OÜ

Laste huvihariduse ja kutseõppe toetuseks

245 030

Silmet Grupp AS

U.Masingu sihtkapitali

18 000

Lennuliiklusteeninduse AS

O.Tauri sihtkapitali

30 000

Jaan Tamm

O.Tauri sihtkapitali

4 009

Kai Helm

O.Tauri sihtkapitali

2 997.50

Anu Taur

O.Tauri sihtkapitali

1 500

Tiiu Taur

O.Tauri sihtkapitali

1 000

Rein Porro

O.Tauri sihtkapitali

2 000

Tartu Turg AS

V.Saage sihtkapitali

5 000

Thilmere Küla Eesti Huviring (Austraalia)

Koorijuhtide toetuseks

235 AUD

Neinar Seli

Omanimelise fondi suurendamiseks

156 466

Forseliuse Gümnaasium

V.Saage sihtkapitali

1 355.20

Mart Jaan

V.Saage sihtkapitali

1 000

Ülo Siimets

V.Saage sihtkapitali

1 000

Jaan Paaver

V.Saage sihtkapitali

700

Aivar Vinne

V.Saage sihtkapitali

500

Jaan Õispuu

V.Saage sihtkapitali

1 000

Karin Jõks

V.Saage sihtkapitali

10 000

Olga Aasav

J.Uppini sihtkapitali

10 000

AS EMT

EMT sihtkapitali

11 000

AS Tarmeco

J.Uppini sihtkapitali

3 000

Tartu Rahvamuusika Päevalt

J.Uppini sihtkapitali

200

Muidex OÜ

Raskejõustiku Fondi

27 000

Malle Tohver Tinni (Austraalia)

_

3 100

AS Linnaehitus

Omanimelise fondi asutamiseks ja ehituse eriala üliõpilaste stipendiumideks

77 780

Ülleriigilistelt Lõõtspillipäevadelt

J.Uppini fondi

935

Riho Illak

U.Masingu

9 000

Tartu Hansa Rotary Klubi

Koolinoorte Fondi asutamiseks

20 000

Sirje Nilson

Koolinoorte Arengu Fondi

3 000

Kadri Leivategija

A.Russaku sihtkapitali

500

Silvia Russak

A.Russaku sihtkapitali

1 000

Hansapank

Annetas stipendiumikonkursile

128 400

Rondam AS

Stipendiumideks

25 000

Matti Veskimets

Erika Veskimets-Solomi fondi asutamiseks

50 000

Henkel Balti OÜ

Koolinoorte Arengu Fondi

5 000

SRV Kinnisvara

U.Masingu sihtkapitali stipendiumiks

6 000

Triin Jagomägi

Koolinoorte Arengu Fondi

1 000

Gert Roosaar

Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi

1 000

Tartu Kunstigümnaasiumi vilistlased

TKG toetusfondi

5 550

Pakker Avio AS

O.Tauri sihtkapitali

5 000

Hesi Siimets-Gross

V.saage sihtkapitali

700

Edvitar Leibur

Koolinoorte Arengu Fondi

300

Sampo Pank

Stipendiumikonkursile

25 000

Laine Jänes

Koolinoorte Arengu Fondi

500

Rait Avestik

V.Saage sihtkapitali

250