Teadmiseks annetajale

Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital kaudu on Sul võimalik aidata kaasa elukeskkonna parandamisele ja kultuurisuundumuste kujundamisele Tartu linnas ja kogu Eestis.

Annetades Kultuurkapitalile saad kujundada Tartu linna ja kogu Eesti kultuuripilti Sulle meeldivas ja vajalikus suunas kultuuri-, teadus-, haridus-, spordiprojektide või isikute toetamise teel.

Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kasutab annetusi vastavalt annetaja soovile.

Annetuse saaja: SA Tartu Kultuurkapital

Annetuse saaja arvelduskontod on järgmised:

EE092200221011379347, Swedbank
EE251010102052050006, SEB Pank

Selgitusse palume märkida märgusõna või allfond, annetaja nimi ja isikukood.

Maksustamisinfo annetajale

Füüsilisest isikust annetaja:

Annetajad saavad annetustelt kalendriaasta maksustatavast tulust 20% tulumaksu tagasi.
Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata Tartu Kultuurkapitalile maksustamisperioodil tehtud annetused.

Juriidilisest isikust annetaja:

Tulumaksuga ei maksustata Tartu Kultuurkapitalile kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi, mille summa ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga (edaspidi isikustatud sotsiaalmaks) maksustatud väljamaksete summast;

10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kõik annetajad deklareerib maksuametis Tartu Kultuurkapital.

OLEME SULLE VÄGA TÄNULIKUD, KUI OLED OTSUSTANUD TOETADA KULTUURI, TEADUST, HARIDUST VÕI SPORTI TARTU LINNAS.