01.veebruarini saab esitada taotlusi Agenda 21-, EMT-Elion-, AS Pristis Koolinoorte turvalise arengu-, Videomat Casino Group-, V.Fischmanni- ja U.Masingu sihtkapitali ning Laste ande arengu ja Koolinoorte arengu fondi stipendiumidele

Nimeliste allfondide stipendiumikonkursid taotluste esitamise tähtajaga 01.veebruar 2013.

Stipendiumid antakse välja allfondide põhikapitalidelt 2012.aastal teenitud investeeringutulu arvelt (va U.Masingu sihtkapital ja Koolinoorte arengu fond).

  • Agenda 21 sihtkapital

Asutatud 2000.aastal Tartu linna poolt eesmärgiga innustada ja toetada kooliõpilaste jätkuvat tegutsemist sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonda puudutavates valdkondades.

Stipendium määratakse Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimistöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks ning keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide tutvustamiseks meedias. Stipendiumifond on 300 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumi statuut SIIT.

  • EMT-Elion sihtkapital

EMT sihtkapital on asutatud 1996.aastal AS EMT poolt sooviga toetada tehnika-ja majandusteaduste üliõpilaste ja teadlaste koolitust Eestis ja välismaal. Elion sihtkapital on asutatud 2000.aastal Elion Ettevõtted AS (Eesti Telefon) poolt sooviga toetada infotehnoloogia ja telekommunikatsioonialaste üliõpilaste õpinguid. EMT ja Elion sihtkapitalis ühinesid 2009.aastal.

Stipendiumile saavad kandideerida infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialade täiskoormusega bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Stipendiumi suurus on 350 eurot. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Laste ande arengu fond (LAAF)

Asutatud 1996.aastal Saku Õlletehase AS ja Vanemuise Seltsi poolt sooviga aidata kaasa laste ande arengule Tartu linnas.

Stipendiumid määratakse alla 18-aastastele isikutele, kes omavad silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse või spordi valdkonnas. Stipendiumifond on 650 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumi statuut SIIT.

  • AS Pristis Koolinoorte turvalise arengu sihtkapital

Asutatud 2000.aastal AS Pristis poolt sooviga toetada Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks.

Stipendiumi suurus on 200 eurot. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Uku Masingu sihtkapital

Asutatud 1997.aastal Uku Masingu Kolleegiumi poolt sooviga toetada Uku Masingu pärandi uurimist, korraldamist, arhiveerimist ja levitamist.

Stipendium määratakse Uku Masingu pärandi uurimiseks ja digitaliseerimiseks. Stipendiumifond on 3840 eurot, millest antakse välja üks stipendium, mis makstakse välja võrdsetes osades 12 kuu jooksul. Stipendiumi rahastatakse ühekordse annetuse arvelt. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Videomat Casino Group sihtkapital

Asutatud 2000.aastal AS Videomat Casino Group poolt sooviga toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna või matemaatika-informaatika teaduskonna statistika õppetooli silmapaistva üliõpilase õpinguid.

Stipendiumi suurus on 300 eurot. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Vilhelm Fischmanni sihtkapital

Asutatud 1997.aastal Vilhelm Fischmanni poolt perekond Fischmanni mälestuseks.

Stipendiumid määratakse loomingulise tegevuse toetamiseks arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordi valdkonnas. Stipendiumifond on 800 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Tartu HRK Koolinoorte arengu fond, stipendiumikonkurss “Tuleviku talendid”

Asutatud 2005.aastal Tartu Hansa Rotary klubi poolt sooviga aidata kaasa koolinoorte tulevikueesmärkide saavutamisele.

Stipendiumid määratakse 10-24 aastastele noortele, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Stipendiumi võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest jms osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks. Stipendiumifond on 5000 eurot, millest antakse välja kümme (10) 500-eurost stipendiumi. Stipendiumi statuut SIIT.  Stipendiumid antakse välja 7.detsembril Tartu Peetri kirikus toimunud heategevuskonterdi “Äratund” piletimüügitulu ja kontserdil kogutud annetuste arvelt.

 

Stipendiumidele kandideerimiseks esitada nimelise stipendiumi taotlemise ankeet (soovitavalt elektroonselt) koos vastava konkursi statuudis nõutavate lisadega. Taotlusvormid SIIT. Taotluse esitamiseks kasutada nimelise stipendiumi taotlemise ankeeti.

Lisainfo tel. 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee