1.aprilliks 2008 ootame taotlusi Enics Eesti AS stipendiumile

Kui mõtled praktika- ja tulevase töökoha otsimise peale ja soovid muretult kindlustada omale korralikult tasustatud töökoha, siis loe järgnevat pakkumist:

Enics Eesti AS stipendiumit on võimalik taotleda insener-tehnilistel erialadel õppivatel õpilastel ja üliõpilastel, kes soovivad peale kooli lõpetamist töötada valitud erialal Enics Eesti AS-is.

Enicsi stipendiumi määratakse:

  • Kutseharidust omandavatele õpilasele – kuni kolmele õpilasele aastas, alates teisest kursusest;
  • Kõrgharidust omandavatele üliõpilastele – kuni kahele tudengile aastas alates teisest kursusest.

Stipendiumid makstakse õppeperioodi vältel (september – mai) kuni kooli lõpetamiseni. Kutseharidust omandavate õpilaste stipendiumfond õppeaasta vältel, vastavalt kursusest on 13 500-18 000 krooni ja kõrgharidust omandavate üliõpilaste stipendiumfond õppeaasta vältel vastavalt kursusest on 18 000- 27 000 krooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1. aprilliks esitada:

  • Kooli poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest

Stipendiumitaotlusi hindab 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad: esimees – Enicsi esindaja ja liikmed – Tartu Kultuurkapitali esindaja, Enicsi esindaja.

Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi 3 nädala jooksul peale taotlusaja lõppu. Komisjon hindab ja järjestab kandidaate järgnevalt:

  • Erialaainete keskmine hinne;
  • Osavõtt õppetööst ja praktikumidest

Stipendiumi määramisele eelneb kandidaadil praktika läbimine (või töö) Enics Eesti AS-s. Selle aja jooksul testivad pooled vastastikku teineteise sobivust ning praktika edukal läbimise järel sõlmitakse stipendiumileping järgnevaks õppeaastaks.