1.juuniks ootame taotlusi Lennuakadeemia üliõpilastelt

Tartu Kultuurkapital ootab 1. juuniks taotlusi Lennuakadeemia üliõpilastelt.

 Otto Tauri nimelist stipendiumi saavad taotleda õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilased. Esitada elektrooniline taotlus www.kultuurkapital.ee kaudu koos CV koos stipendiumi kasutamise eesmärg ja oodatav tulemusega. Stipendium 6000 krooni.

Lennuliiklusteeninduse AS-i stipendiumi saavad taotleda Eesti Lennuakadeemia lennuliiklusteeninduse eriala vähemalt teise õppeaasta üliõpilased. Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje http://www.kultuurkapital.ee/ankeet_nst.php kaudu koos CV ja lühiesseega (0,5-1 lk A4) ühel järgmistest teemadest: 1) „Mis motiveerib mind lennujuhiõpingutes?“ 2) „Minu nägemus Tartu Lennujaamast kui “aknast Euroopasse”. Ühe stipendiumi suurus on 10 000 krooni ja välja antakse kaks stipendiumi.

Stipendiumid antakse üle ELA õppeaasta lõpuaktusel 12. juunil 2009.