1. juunini on võimalik kandideerida ELA fondi stipendiumidele

Kõikide õppekavade üliõpilased saavad nüüd kandideerida ELA fondi stipendiumidele. Stipendiumifondide kogumaht on sel korral 2000 eurot.

Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurde kuuluvad dokumendid hiljemalt 1. juuni 2024 (23.59ks). Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

Millisele stipendiumile saad kandideerida sina?

Stipendiumi nimiMis õppekavale?Kui suur stipendium?
Fort Aero ASi stipendiumTECH (õhusõiduki ehitus ja hooldus lennundustehnika õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerujad)800 eurot
Pühajärve stipendiumKõikidele õppekavadele700 eurot
Otto Tauri fondi stipendiumPIL (õhusõiduki juhtimine)500 eurot

Missugused on stipendiumide kandideerimisnõuded?

Fort Aero AS-i stipendium

Fort Aero AS-i stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava ning lennundustehnika õppekava õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerunud üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 

 • elektrooniline taotlus linnaportaalis;
 • CV;
 • essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:
 1. “Inimfaktor ja inimlik eksimus õhusõidukite hoolduses.”
 2. “Esimene osakond hooldusorganisatsioonis, kus AI asendab täielikult inimese on …”
 3. “Kuidas saab panustada õhusõidukite hoolduses keskkonnasäästu?”

 

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium.

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saavad kandideerida kõik akadeemia rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 

 • elektrooniline taotlus linnaportaalis;
 • CV;
 • motivatsioonikiri, kus üliõpilane annab ülevaate sellest, kuidas ta on panustanud viimase kolme aasta jooksul ühiskonna ja/või Eesti Lennuakadeemia arengusse ning kuidas ta plaanib edaspidi ühiskonda panustada.

 

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium.

Otto Tauri Fondi stipendium

Otto Tauri stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

 

 • elektrooniline taotlus linnaportaalis (sihtfond: Otto Tauri Fond);
 • CV;
 • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

 

Välja antakse üks 500 euro väärtuses stipendium.

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siin. Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on ELA fond või Otto Tauri fond. Lisaks märkida, missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: ELA fond Pühajärve stipendium. Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle teeb õppeosakond.

* Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Essee tuleb vormistada ELA kirjalike tööde vormistamise juhendi (vt lisa 5)järgi. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu (vt ptk 3).