1.oktoobriks saavad taotlusi esitada Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilased

1.oktoobriks võetakse taotlusi vastu Tartu Kõrgema Kunstikooli üliõpilastelt järgmistele stipendiumitele:

Fotograafia osakonna üliõpilased saavad kandideerida Phtopointi stipendiumile. Stipendium määratakse üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning ta on aktiivne loomingulises tegevuses. Välja antakse üks stipendium 15 000 krooni.

Meedia- ja reklaamkunsti osakonna üliõpilased  saavad kandideerida Playtech Estonia OÜ stipendiumile. Stipendium määratakse üliõpilasele, kellel on silmapaistvad õppetulemused ning kes on aktiivne erialases loomingulises tegevuses. Välja antakse kolm stipendiumi  a’15 000 krooni, kokku 45 000 krooni eest.

Tekstiiliosakonna üliõpilased saavad kandideerida Tartu valla stipendiumile.  Stipendium antakse välja kord õppeaastas ühele aktiivselt kunstilises tegevuses osalevale, heade õppetulemustega kunstikooli tekstiiliosakonna üliõpilasele. Stipendium suurus 15 000 krooni.

Taotlused esitada vabas vormis koos statuuites nõutud lisadega Kõrgema Kunstikooli kantseleisse.

Statuudid