13.aprilliks oodatakse taotlusi Jaan-Mati Punningu stipendiumile

13.aprilliks oodatakse taotlusi Jaan-Mati Punningu 10 000 kroonisele stipendiumile

Stipendiumit saavad taotleda loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased teadusalaste eesmärkide saavutamiseks.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus Tartu Kultuurkapitali kodulehekülje kaudu lisades CV;  motivatsioonikirja stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta ja  väljavõtte õppetulemuste kohta.

Täpsemalt vaata tingimusi stipendiumi statuudist: http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=189

Info tel 7441500 või kultuurkapital@raad.tartu.ee