13.märtsini saab esitada taotlusi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile

Tartu Kultuurkapital võtab 13.märtsini vastu taotlusi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile

Jaan Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ja aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Kandideerida võivad loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 13.märtsiks (kaasa arvatud) esitada:

  • Elektroonselt taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
  • CV
  • motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta
  • õppetulemuste väljavõte

Saabunud stipendiumitaotlusi hindab sihtkapitali nõukogu koos kaasatud ekspertidega.

Stipendium antakse üle Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul aprillis.

Stipendiumi statuut SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee