13.märtsini saab esitada taotlusi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile.

Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud 2010.aastal eesmärgiga aidata kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teaduslaste eesmärkide saavutamisele ning aktiivse eluhoiaku kujundamisele.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Kandideerida võivad loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 13.märtsiks 2015 Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • Elektroonselt taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
  • CV
  • motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta
  • õppetulemuste väljavõte

Saabunud stipendiumitaotlusi hindab sihtkapitali nõukogu koos kaasatud ekspertidega.

Stipendium antakse üle Eesti Geograafia Seltsi aastakoosolekul 12.aprillil 2015.

Stipendiumi statuut SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee