15.oktoobrini saab esitada taotlusi Zonta Tartu klubi fondi stipendiumile

Tartu Kultuurkapital võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi Zonta Tartu klubi fondi stipendiumile.

Zonta Tartu klubi fondi stipendiumi eesmärk on toetada oma tööle pühendunud lähisuhtevägivalla juhtumitega kokku puutuva eriala silmapaistva esindaja enesetäiendamist ja/või õpinguid.

Stipendiumile saavad kandideerida naissoost uurijad, sotsiaaltöötajad, prokurörid, politseinikud, lastekaitsespetsialistid, õpetajad, psühholoogid või mõne muu ameti esindajad, kes on professionaalselt ning mõjusalt tegelenud raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega.

Välja antakse üks 800-eurone stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15. oktoobriks 2017 esitada:

  • Vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega
  • Lühikirjeldus senise tegevuse kohta
  • Soovituskiri ja muud asjakohased dokumendid

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu või e-posti aadressile   kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Taotluse stipendiumi saamiseks võivad esitada organisatsioonid, üksikisikud ja stipendiumi statuudi tingimustele vastavad isikud ise.

Zonta Tartu klubi fondi stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post   kultuurkapital@raad.tartu.ee