15.septembriks ootame taotlusi õpetajate preemiatele ja stipendiumitele.

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linna poolt rahastatavale konkursile, mille raames soovib Tartu linn  tunnustada õpetajakutset ning oma tööle pühendunud õpetajaid

Stipendiaatideks võivad saada Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Selleks kuulutab Tartu Kultuurkapital välja konkursi 155 000 kroonile, millest antakse välja kaks aastapreemiat a’ 40 000 krooni ja viis õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 15 000 krooni.

Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul.

Tartu Kultuurkapital ootab 15.septembriks haridusasutuste nõukogude/hoolekogude taotlusi koos motiveeritud põhjendusega õpetaja aastapreemiate ja õpetaja enesetäiendamise stipendiumitele.