15.septembrini saab taotleda stipendiumeid ja preemiad õpetajatele

15. septembriks oodatakse taotlusi õpetajate preemiatele ja stipendiumitele.

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linna poolt rahastatavale konkursile 130 000 krooni õpetajatele. Stipendiumifondist antakse välja kaks õpetaja aastapreemiat a’ 35 000 krooni ja neli õpetaja enesetäiendamise stipendiumit a’ 15 000 krooni . Preemiate ja stipendiumite saajateks võivad olla Tartu linna haridusasutuste õpetajad, kes on tulemuslikult mõjutanud Tartu linna ja Eesti hariduselu. Kandidaate saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul. Õpetaja ise taotlust esitada ei saa.

Statuut

15. septembriks oodatakse taotlusi ka Tartu Zonta klubi õpetaja stipendiumile. Stipendium 10 000 krooni.

Taotluse võib esitada õpetaja ise või haridusasutuse nõukogu/hoolekogu, õpilaste või kolleegide ettepanekul. Stipendium määratakse naisõpetajale, kes on oma töös edukas, on autoriteediks nii õpilastele kui kolleegidele ning kes suudab ja teeb rohkem kui nõuab igapäevatöö. Taotlemiseks esitada vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega, kirjeldus senise tegevuse kohta ja soovituskiri (kui õpetaja taotleb ise).

Statuut  

Tartu linna ja Zonta klubi õpetajate preemiad ja stipendiumid antakse üle õpetajate päeva üritusel 26.septembril 2007.a. Vanemuise teatrimajas.