15.veebruarini saab esitada taotlusi nimeliste allfondide stipendiumidele

Tartu Kultuurkapital võtab 15.veebruarini vastu taotlusi nimeliste allfondide stipendiumidele

Stipendiumid antakse välja allfondide põhikapitalidelt 2013.aastal teenitud investeeringutulu arvelt (va Koolinoorte arengu fond).

  • Agenda 21 sihtkapital

Asutatud 2000.aastal Tartu linna poolt eesmärgiga innustada ja toetada kooliõpilaste jätkuvat tegutsemist sotsiaalset, tehis- ja looduskeskkonda puudutavates valdkondades.

Stipendium määratakse Tartu linna keskkonnatemaatikat käsitleva uurimistöö jätkamiseks, vormistamiseks või esitlemiseks ning keskkonnateadlikkuse suurendamiseks, sh keskkonnaprobleemide tutvustamiseks meedias. Stipendiumifond on 250 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Laste ande arengu fond (LAAF)

Asutatud 1996.aastal Saku Õlletehase AS ja Vanemuise Seltsi poolt sooviga aidata kaasa laste ande arengule Tartu linnas.

Stipendiumid määratakse alla 18-aastastele isikutele, kes omavad silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse või spordi valdkonnas. Stipendiumifond on 250 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Videomat Casino Group sihtkapital

Asutatud 2000.aastal AS Videomat Casino Group poolt sooviga toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna või matemaatika-informaatika teaduskonna statistika õppetooli silmapaistva üliõpilase õpinguid.

Stipendiumi suurus on 150 eurot. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Vilhelm Fischmanni sihtkapital

Asutatud 1997.aastal Vilhelm Fischmanni poolt perekond Fischmanni mälestuseks.

Stipendiumid määratakse loomingulise tegevuse toetamiseks arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordi valdkonnas. Stipendiumifond on 350 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel. Stipendiumi statuut SIIT.

  • Tartu HRK Koolinoorte arengu fond “Tuleviku talendid”

Asutatud 2005.aastal Tartu Hansa Rotary klubi poolt sooviga aidata kaasa koolinoorte tulevikueesmärkide saavutamisele.

Stipendiumid määratakse 10-24 aastastele noortele, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks, kel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Stipendiumi võib taotleda muusikariistade, heli- ja audiotehnika soetamiseks, kontertreisidest, spordivõistlustest, olümpiaadidest, näitustest, kursustest, koolitustest jms osavõtuks ja muu loomingulise tegevuse arendamiseks. Stipendiumifond on 3500 eurot. Välja antavate stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon saabunud taotluste alusel Stipendiumi statuut SIIT.

  • Uku Masingu sihtkapital

Asutatud 1997.aastal Uku Masingu Kolleegiumi poolt sooviga toetada Uku Masingu pärandi uurimist, korraldamist, arhiveerimist ja levitamist.

Stipendium määratakse Uku Masingu pärandi uurimiseks ja digitaliseerimiseks. Stipendiumifond on 3840 eurot, millest antakse välja üks stipendium, mis makstakse välja 320-euroste osamaksetena 12 kuu jooksul. Stipendiumi rahastatakse ühekordsete annetuste arvelt.

Stipendiumidele kandideerimiseks esitada nimelise stipendiumi taotlemise ankeet (soovitavalt elektroonselt) koos vastava konkursi statuudis nõutavate lisadega. Ankeedid on saadaval rubriigis “Taotlusvormid”.

E-ankeet SIIT.

 

Lisainfo tel. 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee