20. juuniks ootame taotlusi Tarmeteci huvihariduse stipendiumitele

Stipendiumi saavad taotleda kolme- ja enamlapselised pered, kelle (kõik) lapsed käivad huvialaringides, huvialakoolides ja spordiklubides, tehnikaklubides, kus omandatakse teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks. Eelistatud on spordi, tehnikaspordi ja tehnika ringide õpilased. Huviharidust pakkuvad koolide hulgas võivad olla nii riigi-, munitsipaal- kui ka erakoolid. 

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

a) Avaldus Tartu Kultuurkapitali nimelise taotluse blanketil, pere suuruse, laste andmete, huvialakoolide ja nendes õpitavate erialade nimetamisega, kulud perioodi (jaanur-mai 2008) kohta;

b) Lühike kirjeldus laste tulemustest;

c) Huvialaringi juhendaja (treeneri) kontaktandmed.

Stipendiumfond 30 000 krooni