20.septembrini saab esitada taotlusi Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile

Tartu Kultuurkapital võtab 20.septembrini (kaasa arvatud) vastu taotlusi Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile.

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile saavad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse- ja keskhariduse baasil õppivad õpilased alates teisest õppeaastast, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile tähtajaks esitada:

  • Vabas vormis stipendiumiavaldus
  • Elulookirjeldus (CV)
  • Motivatsioonikiri
  • Õppetulemuste väljavõte

Digiallkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressilekultuurkapital@raad.tartu.ee.

Välja antakse üks 1000-eurone stipendium.

Stipendiumitaotlusi hindab Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajatest koosnev komisjon. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Talent Plastics Tartu AS on Rootsi kontserni kuuluv plastmassdetaile valmistav ettevõte Tõrvandis. Stipendiumi eesmärgiks on aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee