2003.a.sügis-talviste stpendiumide jagamine otsustatud

Tartu Kultuurkapitalile laekus sügis-talviste projektide läbiviimiseks 222 taotlust, kokku 1,84 miljoni krooni ulatuses. Nõukogu otsustas 14.oktoobri 2003.a. koosolekul rahuldada 120 taotlust. Stipendiumideks minev summa oli 450 000 krooni. 15 taotlust rahuldati küsitud summas.
Kõigile taotlejatele on välja saadetud kirjalikud teated stipendiumi saamise või mittesaamise kohta.