2003 aasta loomingulised stipendiumid

SA Tartu Kultuurkapital ootab ettepanekuid ja taotlusi 2003 aasta loomingulise stipendiumi avalikule konkursile.
Kuni neli stipendiumi määratakse füüsilistele isikutele, et väärtustada ja ühe aasta jooksul toetada nende tegevust Tartu kultuuri-, teadus-, haridus- ja spordielus. Stipendiumifondi suurus on 144 000 krooni.
Põhjendatud ettepanekud või taotlused peavad kajastama isiku tegevust ja saavutuste kirjeldust, stipendiumi kasutamise eesmärki ja oodatavat tulemust. Isiku taotlusele tuleb lisada üks soovitus.
Ettepanekuid ja taotlused tuleb esitada 7.veebruariks Tartu Kultuurkapitali Raekoja plats 8. Teave telefonil 441 500.