2008.a. II poolaasta konkursile laekunud taotlused

2008.IIpoolaasta konkursile laekunud taotlused

 

Valdkond

Laekunud taotlusi

Taotletav summa

1.

Helikunst

26

254 950

2.

Näitekunst

26

393 940

3.

Kujutav- ja rakenduskunst

27

255 515

4.

Kirjandus ja kirjastamine

23

354 600

5.

Haridus- ja teadus

20

147 950

6.

Rahvakultuur

48

527 865

7.

Kehakultuur ja sport

35

422 400

 

Kokku

 

205

2 357 220

Välja antakse 965 000 krooni ja stipendiumite määramise otsus kinnitatakse 21.oktoobriks 2008.a.