2011.II poolaasta stipendiumitaotluste vastused

2011.aasta II poolaasta stipendiumikonkursile esitati 250 taotlust summas 167 130 eurot. Jagada on 38 600 eurot.

Valdkonniti laekus taotlusi: helikunst 32 taotlust, näitekunst 17 taotlust, kujutav- ja rakenduskunst 25 taotlust, kirjandus ja kirjastamine 14 taotlust, haridus ja teadus 17 taotlust rahvakultuur 45 taotlust, kehakultuur ja sport 28 taotlust.

Rahade määramise tulemused saab teada alates 18.oktoobrist menüüakna “Toetatud projektid” all.

Kõigile taotluse esitajatele saadab Tartu Kultuurkapital teated stipendiumi saamise või mittesaamise kohta.

Info tel 744 1500 või sekretar@kultuurkapital.ee