2020. aasta muuseumitöötaja stipendiumikonkurss on avatud

 Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja selleaastase muuseumitöötaja stipendiumikonkursi.

 

Stipendiumiga soovitakse toetada Tartu linna muuseumide töötajaid erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel. Stipendium on ette nähtud õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks ning tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

Taotlusi Tartu muuseumitöötaja stipendiumikonkursile saab esitada 20. jaanuarist kuni 23. veebruarini   toetuste esitamise ja menetlemise infosüsteemis aadressil: https://www.tartu.ee/kotoetused.

 

Lisainfo: 

Liis Kägu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, tel 736 1357, liis.kagu@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital, tel 744 1550, kultuurkapital@raad.tartu.ee