2022. AASTA MUUSEUMITÖÖTAJA STIPENDIUMIKONKURSS ON AVATUD

 Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja selleaastase muuseumitöötaja stipendiumikonkursi.

Stipendiumiga soovitakse toetada Tartu linna muuseumide töötajaid erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel. Stipendium on ette nähtud õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks ning tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

Taotlusi Tartu muuseumitöötaja stipendiumikonkursile saab esitada kuni 15. märtsini toetuste esitamise ja menetlemise infosüsteemis aadressil: https://www.tartu.ee/kotoetused.

Statuudiga on võimalik tutvuda siin.

 

Lisainfo: 

Liis Kägu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, tel 736 1357, liis.kagu@raad.tartu.ee

Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, tel 744 1500, kultuurkapital@raad.tartu.ee