21.septembrini saab esitada taotlusi Talent Plastics Tartu AS stipendiumile

Avatud on konkurss Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile.

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile saavad kandideerida Tartu Kutsehariduskeskuse tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse- ja keskhariduse baasil õppivad õpilased kellel ei ole õppevõlgnevusi.(Kandideerida ei saa nimetatud osakonna esmakursuslased).

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 21.septembriks 2015 (kaasa arvatud) Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • Vabas vormis stipendiumiavaldus
  • Elulookirjeldus (CV)
  • Motivatsioonikiri
  • Õppetulemuste väljavõte

Välja antakse üks 1000-eurone stipendium.

Stipendiumitaotlusi hindab Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajatest koosnev komisjon. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele ja õpilase õppeedukust.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee