22.veebruarini saab esitada kandidaate Gustav Suitsu nimelisele luulepreemiale

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Gustav Suitsu nimelisele luulepreemiale.

Gustav Suitsu nimeline luulepreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus luuletajale, kes on 2015.aastal avaldanud vähemalt ühe kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

Preemia suurus on 2000 eurot.

Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile22.veebruariks 2016 esitada vabas vormis avaldus ja preemia taotlemise aluseks olev luulekogu raamatuna ja failina.

Luulekogu saata trükisena SA Tartu Kultuurkapital postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu ja elektroonselt e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee .

Preemia antakse välja emakeelepäeval, 14.märtsil.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee