Tartu linna muuseumitöötaja stipendiumid on jagatud

Tartu linna muuseumitöötajate stipendiumid on jagatud.

Stipendiumiga soovitakse toetada Tartu linna muuseumide töötajaid erialasel enesetäiendamisel, akadeemilise, tehnilise ja kutsealase pädevuse arendamisel, kogemuste ja teadmiste omandamisel ning rahvusvahelise suhtluse ja kontaktide laiendamisel. Stipendium on ette nähtud õppereisidel, täienduskoolitustel, erialastel seminaridel, konverentsidel, meistriklassides ja kursustel osalemiseks ning tööalase teadus- või uurimistööprojekti ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

Stipendiumid määras komisjon, kuhu kuuluvad üks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja määratud isik, üks Eesti Muuseumiühingu määratud isik, vähemalt nelja Tartu muuseumi määratud isikud ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu määratud isik.

Stipendiumid pälvisid:

Määratud summa
Triinu Suumann588
Maris Mägi633
Alex Savolainen551
Karin Leivategija500
Saale Randaru900
Charlotte Emma Biszewski500
Ello Varjas199

 

Lisainfo: 

Liis Kägu, kultuuriteenistuse peaspetsialist, tel 736 1357, liis.kagu@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital, tel 744 1550, kultuurkapital@raad.tartu.ee