TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI TARTU LINNAKIRJANIKU STIPENDIUMILE

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Tartu linnakirjaniku stipendiumile taotluste esitamise tähtajaga 18. detsember 2023.

Linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ning aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana. Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

2024. aastal on stipendiumi suurus 17 400 eurot, mis makstakse välja igakuiste võrdsete osamaksetena.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 18. detsembriks 2023 Tartu Kultuurkapitalile esitada:
isiklik nägemus Tartu linnakirjaniku rollist, mida taotleja peab olema stipendiumi saamisel valmis täitma; ülevaade senisest loomingulisest tegevusest ning ülevaade loomingulisest tegevusest, mida taotleja kavatseb ellu viia 2024. aastal.

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali e-posti aadressile kristjan.silm@kultuurkapital.ee.

Stipendiumi saamine ei eelda loovisiku olemasolevate stipendiumide, toetuste vm loometöö eest saadavate sissetulekute katkemist, samuti jääb talle võimalus toetusi ja stipendiume edasi taotleda.

Linnakirjaniku stipendiumi statuudiga saab tutvuda SIIN.

Tartu eesmärkide ja tegevussuundade kohta kirjanduslinnana saab lugeda SIIT.

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee