25.novembrini saab esitada taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Neinar Seli sihtkapitali stipendiumidele. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 25.november 2015.

Stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordi valdkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist.

Jagamisele läheb 5000 eurot. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumid antakse välja järgmistes kategooriates:

  • sportlik perekond (kõik pereliikmed peavad tegelema regulaarselt harrastus- või tippspordiga)
  • Tartus gümnaasiumis või ülikoolis õppiv sportlane
  • töö kõrvalt tippspordiga tegelev sportane
  • spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • spordiveteran

Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 25.novembriks 2015 esitada:

  • taotlus ankeedil (soovitavalt elektroonselt)
  • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital on loodud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee