25.veebruarini saab esitada kandidaate Gustav Suitsu nimelisele stipendiumile

25.veebruarini saab esitada kandidaate Gustav Suitsu nimelisele stipendiumile

Gustav Suitsu nimelise stipendiumi eesmärk on toetada kirjanduse valdkonnas tegutsevaid loovisikuid ja seeläbi edendada kohalikku kultuurielu.

Stipendium määratakse luuletajale loometegevuse toetuseks. Stipendiumi kandidaat peab olema 2013.aasta jooksul avaldanud vähemalt ühe asjatundliku, filosoofiliselt sügava ja kunstiliselt kõrgetasemelise luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 25.veebruariks (kaasa arvatud) esitada vabas vormis avaldus koos ilmunud luulekoguga.

Luulekogu saata trükisena SA Tartu Kultuurkapital postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu ja elektroonselt e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Stipendiumi statuut SIIT.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-meil kultuurkapital@raad.tartu.ee