3. detsembrini saab esitada taotlusi Neinar Seli sihtkapitali spordistipendiumidele

Tartu Kultuurkapital võtab 3. detsembrini (kaasa arvatud) vastu taotlusi Neinar Seli sihtkapitali stipendiumidele.

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapitali stipendiumi eesmärk on toetada kehakultuuri- ja spordi valdkonnas tegutsevate isikute sportlike võimete arendamist ning vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist.

Stipendiumid antakse välja järgmistes kategooriates:

  • sportlik perekond (KÕIK pereliikmed peavad tegelema regulaarselt harrastus- või tippspordiga)
  • Tartus gümnaasiumis või ülikoolis õppiv sportlane
  • töö kõrvalt tippspordiga tegelev sportane
  • spordipedagoog (treener, kehalise kasvatuse õpetaja)
  • spordiveteran

Jagamisele läheb 5000 eurot. Ühe stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumi taotleda või kandidaate esitada võivad spordiorganisatsioonid, perekonnad kui üksikisikud.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 3. detsembriks 2018 esitada vastav taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (soovitavalt e-ankeet) koos stipendiumi kasutamise eesmärgi, tegevuse kirjelduse, oodatava tulemuse, planeeritava rahakasutusega.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Veebikeskkonna tõrgete tõttu saab avaldusi esitada ainult meili teel, selleks on vaja täita e-ankeet, salvestada see pdf failina ja saata otse Kultuurkapitali e-posti.

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital on loodud 2004.aastal eesmärgiga aidata kaasa Eesti spordielu edendamisele.

Lisainfo tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee