31.märtsini saab esitada taotlusi Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkursile

Tartu Kultuurkapitali võtab vastu taotlusi I poolaasta stipendiumikonkursile

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi isikute loomingulise tegevuse toetuseks ning kultuuri- ja spordiprojektide läbiviimiseks kevad-suvisel perioodil. Projektid peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31.märts 2014

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

  • helikunst
  • näitekunst
  • kirjandus- ja kirjastamine
  • kujutav- ja rakenduskunst
  • haridus ja teadus
  • rahvakultuur
  • kehakultuur ja sport

Stipendiumifondi suurus on 48 000 eurot.

Poolaasta stipendiumi taotlemise ja taotluste menetlemise kord SIIN.

Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt kultuurkapitali kodulehe kaudu. Vastava taotlusvormi saab valida SIIT.

Saabunud taotlused vaatavad läbi Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest moodustatud valdkondlikud komisjonid. Komisjonide koosseis SIIN.

Eraldatavad stipendiumid ja toetused kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu 21.aprillil 2014.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee